Management

Daneshwari shikshana sanste’s Management :

  1. Shri Ramesh C Panchakattimath (Chairman)
  2. Shri Mahiboobsab Ramdurg (Secretary)
  3. Shri Sadashiv C Panchakattimath (Director)
  4. Shri Siddaramayya S Panchakattimath (Director)
  5. Shri Gangadharayya G Chikkamath (Director)
  6. Shri Kiran G Chikkamath (Director)
  7. Shri Basavaraj M Hosurmath (Director)